Tarieven

Juridische bijstand wordt normaliter niet voor niets verzocht. Advocatenkantoor Govers vindt het daarom belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Dat kan door ingeschreven te staan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien en voor zover u in aanmerking komt voor rechtsgesubsidieerde bijstand, "de toevoeging" betaalt u per zaak slechts een eigen bijdrage, die wordt vastgesteld op basis van uw inkomen en vermogen. De Rad voor Rechtsbijstand gaat bij het bepalen van de vraag of u wel, dan wel niet voor een toevoeging in aanmerking komt in beginsel uit van uw inkomen twee jaar geleden. Onder omstandigheden is het mogelijk om een peiljaarverleggingsverzoek in te dienen.

Het indienen van de toevoeginsaanvraag wordt door Advocatenkantoor Govers gedaan. Dit zal verder met u worden besproken tijdens het eerste gesprek. Meer informatie over het toevoegingssysteem vindt u op de website www.rvr.org.

Advocatenkantoor Govers werkt met de Raad voor Rechtsbijstand samen op basis van High Trust. Dit brengt ook voor u voordelen met zich mee. U weet met deze regeling bij een aanvraag in de meeste rechtsgebieden veel sneller dan voorheen of u in aanmerking komt voor het systeem en welke eigen bijdrage u verschuldigd bent.
Mocht u niet in aanmerking komen voor een toevoeging, dan wel geen gebruik willen maken van het systeem van rechtsgesubsidieerde rechtsbijstand, dient u het uurtarief te voldoen.

Bij veel kantoren dient u naast het uurtarief kantoorkosten te voldoen. Advocatenkantoor Govers brengt u geen kantoorkosten in rekening.

Onder omstandigheden is het mogelijk een afwijkend uurtarief af te spreken. Dit kan tijdens het intakegesprek worden besproken. Tevens is het in sommige gevallen mogelijk een vaste prijs af te spreken voor (een deel van) de zaak.